Home

Mei ’68 en de protestbewegingen van toen zijn dit jaar precies 50 jaar geleden. De erfenis ervan leeft voort in de samenleving zoals we ze nu kennen. Wat zijn de verworvenheden en de mislukkingen van dat scharniermoment? Maar vooral: welke vormen neemt contestatie vandaag aan? Hoe beleven de jongere generaties ze? Typisch voor onze tijd is de terugkeer van vormen van extremisme, van in zichzelf gekeerd zijn en van simplistische tweedelingen, maar ook van grote ambities die de hele planeet omvatten. Het moment lijkt ons dan ook geschikt om uitingen van protest via cultuur onder de loep te nemen.

Dat is precies wat wij u aanbieden met het programma 2018. Jaar van de contestatie. Voor de eerste keer heb ik alle cultuurinstellingen van de Stad Brussel willen samenbrengen rond een gezamenlijk project om een cultureel jaar in te kleuren. Elke cultuurlocatie werd uitgenodigd om het thema aan te pakken op grond van haar eigen benadering van cultuur. Alle instellingen en de Dienst Cultuur tekenen present. Andere culturele actoren voelden zich tot het project aangetrokken en zochten aansluiting. Allemaal samen hebben zij rond die rode draad tientallen activiteiten geweven om het jaar mee te stofferen. U ontdekt ze in deze brochure. Het programma is eveneens terug te vinden op de website www.contestatie2018.brussel.be en zal daar voortdurend bijgewerkt en aangevuld worden. Alle evenementen krijgen een logo mee dat bestaat uit drie symbolen van Mei ’68: straatstenen, sjablonen en opgeheven vuisten.

Net zoals het gemeentelijk cultuurbeleid is de programmatie multidisciplinair, toegankelijk, open en gefocust op creatie. Ik ben ervan overtuigd dat cultuur bruggen slaat waar andere krachten verdelend werken, aanzet tot nadenken en open staan, ingaat tegen sektarisme en navelstaren die opgeld doen. Meer dan ooit moet iedereen de kans krijgen om de drempel van cultuurtempels te overwinnen. 2018. Jaar van de contestatie en de activiteiten errond bieden daartoe volop de gelegenheid.

Ik wil alle partners van harte bedanken voor hun enthousiasme en hen gelukwensen met hun creativiteit en durf. Doe mee! Wij verwachten u massaal.

KARINE LALIEUX
Schepen van Cultuur van de Stad Brussel